Основні вимоги, які ставляться до осіб, що планують почати співпрацю із товариством

ПРЕАМБУЛА

Дані вимоги ставляться до осіб, що планують почати співпрацю із Товариством з обмеженою відповідальністю «НОКІАН ШИНА» в рамках власної господарської діяльності та є обов’язковими для таких осіб.

ОСНОВНІ ВИЗНАЧЕННЯ

Бренд – це комплексне поняття, яке включає в себе міжнародну словесну торговельну марку «VIANOR» (міжнародна реєстрація за № 929752 від 30.01.2007 року) та міжнародну комбіновану торговельну марку «VIANOR» (міжнародна реєстрація за № 749685 від 30.01.2007 року).

Вимоги – дані Основні вимоги, які ставляться до осіб, що планують почати співпрацю із Товариством, розміщені на веб-сайті: www.nokiantyres.ua

Договір – договір між Користувачем та Товариством, в рамках якого Товариство передає невиключне право (субліцензію) на використання Шинними центрами Користувача Бренду. Такий Договір укладається відповідно до статті 628 Цивільного кодексу України та є змішаним, при цьому в даному Договорі містяться елементи різних договорів, зокрема договору оренди, передбаченого положеннями глави 58 Цивільного кодексу України, ліцензійного договору, передбаченого положеннями глави 75 Цивільного кодексу України та договору комерційної концесії, що вказаний в главі 76 Цивільного кодексу України.

Договір поставки – відповідний договір поставки Товару, укладений між Користувачем та Товариством (або з іншою особою наданої Товариством в рамках Договору), в рамках якого Користувачу за плату постачається Товар.

Користувачі – юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які вже здійснюють або планують здійснювати продаж Товарів.

Клієнти – фізичні особи або юридичні особи, які є кінцевими споживачами Товару в розумінні чинного законодавства України.

Товар – автомобільні шини під знаком для товарів і послуг «Nokian Tyres», що виробляються компаніями Nokian Tyres PLC (Фінляндія) та ТОВ «Нокіан Шина» (Російська Федерація), що імпортуються на територію України Товариством, перелік актуальних моделей яких міститься на веб-сайті: www.nokiantyres.ua.

Товариство – Товариство з обмеженою відповідальністю «НОКІАН ШИНА», ідентифікаційний код 34453885.

Шинні центри – магазини роздрібної торгівлі автомобільними шинами та іншими супутніми товарами, які належать Користувачу, що використовують або будуть використовувати Бренд при здійсненні роздрібного продажу Товару та інших запасних частин до автомобілів, наданні послуг ремонту та обслуговування автомобілів, а також шиномонтажу.

Всі інші терміни та визначення не вказані у даних Вимогах вживаються у значенні, наведеному в інших документах Товариства або у значенні, що вказане у чинному законодавстві України.

1. АКЦЕПТ ВИМОГ 

1.1. Шляхом укладення Користувачем відповідного Договору, даним Користувач добровільно, безумовно та в повному обсязі надає згоду із даними Вимогами, що за своїми правовими наслідками є укладенням письмового договору в розумінні частини 2 статті 642 Цивільного кодексу України на умовах даних Вимог. 

1.2. Таким чином, починаючи з моменту, що вказаний в пункті 1.1. даних Вимог, зазначені Вимоги є обов’язковими для Користувача. До моменту укладення договору на умовах даних Вимог, зазначені Вимоги є обов’язковими до врахування Користувачем перед початком проведення ділових переговорів із Товариством з метою початку співпраці із Товариством. У такому випадку Вимоги, відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України є договором приєднання та у певній частині положень, відповідно до статті 635 Цивільного кодексу України, попереднім договором.

1.3. З огляду на пункт 1.2. даних Вимог, перш ніж почати здійснення господарської діяльності із Товариством та вступу в переговори із Товариством, рекомендуємо ознайомитися із зазначеними Вимогами з метою розуміння основної маркетингової стратегії Товариства та тих цінностей, які поширює Товариство на ринку автомобільних шин, його підходів до спілкування з Клієнтами та рівня Товарів, які надаються таким Клієнтам.

1.4. Дані Вимоги, про що було вказано в пункті 1.1. Вимог, діють для Користувачів з моменту укладення ними Договору з Товариством та припиняють свою дію в момент розірвання або припинення Договору або втрати чинності Договором або відкликання Товариством дозволу (невиключної ліцензії) на використання Бренду.

2. ОСНОВНІ ВИМОГИ

2.1. З огляду на те, що Договір містить у своїх положеннях елементи відповідного договору комерційної концесії, дані Вимоги є інструкціями та вказівками Товариства, спрямованими на забезпечення відповідності характеру, способів та умов використання комплексу наданих прав щодо використання Бренду при продажах Товару. При цьому, враховуючи положення пунктів 1.1. та 1.2. Вимог, а також керуючись положеннями статті 1121 та статті 1122 Цивільного кодексу України, Товариство, як особа яка має право визначати право використання Бренду та Товару на території України, надає Користувачам Бренду додаткові інструкції та вказівки у формі, що вказана в пункті 2.6. даних Вимог, які спрямовані на забезпечення належного використання Бренду та, відповідно, збільшення продажу Товарів.

2.2. Зокрема, з огляду на те, що Товариство є головним та первинним дистриб’ютором Товарів, а також те, що Бренд, як і знак для товарів і послуг «Nokian Tyres», належать засновнику та єдиному учаснику Товариства – Nokian Tyres PLC (оскільки Nokian Tyres PLC володіє 100% корпоративних прав Віанор Холдинг Ою (Vianor Holding Oy), Бренд представляє зокрема і Товар, якість якого також визнана не тільки в Україні, а й за її межами.

2.3. Таким чином, Користувачі повинні слідувати обов’язковій найкращій діловій практиці, здійснюючи власну господарську діяльність під Брендом, в тому числі щодо продажу Товару, який є нерозривно логічно пов’язаним із Брендом.

2.4. Користувачі повинні звернути увагу на те, що офіційний і авторизований продаж Товару (який пройшов відповідне митне оформлення та був імпортований в Україну без порушення прав інтелектуальної власності Товариства (оскільки торгові марки «Nordman», «Nokian Hakkapeliitta», «Nokian Hakka», «Nokian Tyres» зареєстровані в Митному реєстрі прав інтелектуальної власності ДФС України і Товариство є єдиною компанією, яка має право ввозити на митну територію шини під зазначеними вище торговими марками) Клієнтам, в рамках якого може надаватися відповідне гарантійне обслуговування за розширеною гарантією, здійснюється виключно у Шинних центрах, які використовують Бренд, що є однієї із необхідних умов для здійснення діяльності під Брендом. Такі Шинні центри, що використовують Бренд, є єдиними в Україні, які володіють достатнім рівнем устаткування (наданого відповідно до пункту 2.6. Вимог) та кваліфікованим персоналом, який може надавати відповідний рівень обслуговування Клієнтів під час продажу Товару та подальшого обслуговування Товару. Таким чином, продаж Товарів у Шинних центрах із використанням Бренду є дієвим інструментом у збільшенні кількості продажів Товарів.

2.5. З огляду на те, що Товар є товаром вищого цінового сегменту, шляхом забезпечення Шинних центрів Брендом та майном відповідно до пункту 2.6. даних Вимог, Товариство створює для Клієнтів відповідні умови, зазначені в даних Вимогах, які стимулюють продаж Товару саме як товару вищого цінового сегменту (що включає в себе високий рівень обслуговування Клієнтів, супутні послуги, пов’язані із Товаром, гарантійне обслуговування Товару тощо).

2.6. При цьому, з метою забезпечення належного рівня сервісу для Клієнтів під час продажу останнім Товару, збільшення обсягів продажів Товарів, а також подальшого їх обслуговування Товариство надає Користувачам у тимчасове оплатне користування разом із Брендом за відповідним Договором або іншим правочином комплекс майна (устаткування, обладнання, стійок, вивісок, логотипів, прапорців, каталогів, декорацій, футболок, уніформи тощо).

2.7. Крім того, з метою дотримання Користувачами порядку використання Бренду та продажу Клієнтам Товару і його подальшого обслуговування Товариство має право надавати обов’язкові до виконання Користувачами інші вказівки та інструкції. Зазначені вказівки та інструкції можуть надаватися Товариством у будь-який зручний спосіб, зокрема, але не виключно: засобами телефонного зв’язку, засобами електронної пошти, факсом, поштовими відправленнями, шляхом розміщення інформації на сайті Товариства тощо.

2.8. При цьому, надаючи право (невиключну ліцензію) на використання Бренду за Договором Товариство зацікавлене у розвитку і підтриманні популяризації Бренду та збільшення продажу Товарів за відповідними Договорами поставки на території України та забезпеченні його бездоганної репутації і високої впізнаваності на ринку автомобільних шин України, оскільки Бренд є символом високого рівня сервісу та довіри зі сторони Клієнтів, про що вказано в даних Вимогах, та є успішним засобом для популяризації Товарів.

2.9. Загальновідомо, що Бренд є одним із найвідоміших та найвпізнаваніших у світі знаків для товарів та послуг, зокрема на ринку автомобільних шин, який асоціюється у Клієнтів із найвищою якістю сервісу та Товаром, який продається Користувачами під таким Брендом. У зв’язку із зазначеним, Бренд може передаватися Користувачам для здійснення ними господарської діяльності за умови, що високий рівень довіри до Бренду та Товарів зі сторони існуючих Клієнтів буде збережений в повному обсязі та Бренд і Товари отримають додаткове визнання серед інших Клієнтів в Україні.

3. БРЕНД ТА ВІЗУАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ

3.1. З огляду на те, що Бренд, як і знак для товарів і послуг «Nokian Tyres» (Товар) має скандинавське походження та є зареєстрованим знаком для товарів і послуг як в Україні, так і закордоном у більш ніж 27 країнах світу, Бренд в сукупності із відповідним майном, вказаним в пункті 2.6. даних Вимог, створює імідж мережі Шинних центів, які використовують Бренд, та Товариства, як таких, що спеціалізуються на продажах Товару для українських умов.

3.2. Слід звернути увагу на те, що напрацьована репутація Бренду викликає в існуючих та потенційних Клієнтів певні позитивні асоціації із знаком для товарів і послуг «Nokian Tyres» (Товаром), які впливають на їх рішення під час здійснення придбання Товару у порівнянні із іншим конкуруючим товаром та послугою. Фірмова символіка, майно, надане відповідно до пункту 2.6. Вимог, та маркетинг Бренду та Товару допомагають створити образ, який легко впізнати та відрізнити від конкурентів. Зокрема, завдяки логотипу, кольорам і налагодженому робочому процесу, Клієнти під час кожного візиту до Шинного центру одразу розуміють, що вони отримають найвищий рівень сервісу та Товару під Брендом, навіть при користуванні цифровими каналами збуту. Тому, при продажі Товару у Шинному центрі під Брендом у Клієнтів складається враження, що такий Товар є найкращими у відповідній конкуруючій категорії. Користувач повинен завжди враховувати зазначену обставину, оскільки вона впливає на імідж як Товариства, так і Бренду та Товару. Зазначене сприяє збільшенню продажу Товарів в Україні.

3.3. В той же час, необхідність продажу Товарів під Брендом є необхідною складовою умовою, яка визначає збільшення рівня продажів Товару та стимулює його збут з огляду на особливості Бренду, про що зазначено в даних Вимогах та інших вказівках та інструкціях.

3.4. Варто зазначити, що важливими, але не виключними складовими формування сильного та об’єднаного Бренду є вигляд та привітна атмосфера Шинних центрів і яскраві рекламні матеріали, що покликані виразити сутність – позитивний образ в очах Клієнтів, який формується у них завдяки роботі з Користувачами. Приклади брендування та створення для Клієнтів відповідної атмосфери під час відвідування Шинних центрів, яка сприяє придбанню Товарів шляхом їх відповідного розміщення у таких Шинних центрах, можна спостерігати нижче.

4. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ВИКОРИСТАННЯ БРЕНДУ

4.1. Важливою частиною Бренду є його зовнішній вигляд. У відповідному Шинному центрі повинен бути розміщений відповідний логотип, із кольорами та іншими візуальними елементами та Товаром, які можна спостерігати при відвідуванні веб-сайту за адресою: http://vianor.ua/ або Шинних центрів інших Користувачів як в Україні, так і за її межами.

4.2. Окрім зорового компоненту важливими є враження, що залишаються у  Клієнтів після взаємодії з працівниками Користувача. У зв’язку із зазначеним, Товариство може надавати відповідну уніформу або інші елементи зовнішнього вигляду для працівників Користувача, яка є обов’язковою у використанні при комунікації із Клієнтами при продажі Товарів.

4.3. Весь комплекс заходів та прийомів, зазначених в даній Вимозі, а також в інших вказівках та інструкціях відрізняє Товариство від конкурентів та заохочує Клієнтів віддавати перевагу саме Товариству і Товару.

4.4. Сильний Бренд і позитивний образ у мережі Шинних центрів та поза її межами адресовані не лише до нинішніх і потенційних Клієнтів щодо придбання Товарів, вони також заохочують нових людей працювати у Товаристві.

Інструкція про порядок роботи групи компаній Vianor

1. ВСТУПНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Беручи до уваги те, що Компанією укладено ряд Договорів, у Компанії виникла необхідність упорядкувати порядок діяльності Групи компаній Vianor з метою оптимізації ефективності господарської діяльності сторін таких Договорів щодо продажу Товару.

1.2. Дана Інструкція про порядок роботи Групи компаній Vianor встановлює загальний порядок взаємодії Компанії із членами Групи компаній Vianor при продажі Товарів.

1.3. Метою даної Інструкції є визначення основних засад взаємодії всіх сторін Договорів в частині, неврегульованій Договорами, вказаними у пункті 1.2 Інструкції.

1.4. Шляхом укладення членом Групи компаній Vianor відповідного Договору, даним він добровільно, безумовно та в повному обсязі надає згоду із даною Інструкцією, що за своїми правовими наслідками є укладення письмового договору в розумінні частини 2 статті 642 Цивільного кодексу України на умовах даної Інструкції.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. Авторизована точка продажу шин Nokian Tyres – торгово-сервісний комплекс, який здійснює роздрібний продаж (поставку) Товару Кінцевим споживачам, має в своєму складі шиномонтажну майстерню з кваліфікованим персоналом та отримав від Компанії відповідний сертифікат. 

2.2. Вищий ціновий сегмент ринку – автомобільні шини під знаками для товарів і послуг «Nokian Tyres», «Michelin», «Goodyear», «Bridgestone», та Continental, що сприймаються Кінцевими споживачами як високоякісні автомобільні шини. 

2.3. Група компаній Vianor – юридичні особи та фізичні особи-підприємці, що уклали з Компанією Договір. Зазначені юридичні особи та фізичні особи-підприємці є самостійними суб’єктами підприємницької діяльності, не пов’язаними з Компанією будь-яким чином. Компанія не несе будь-якої відповідальності за діяльність цих осіб і здійсню контроль за ним тільки в рамках укладених угод з використанням знаків для товарів і послуг «Vianor».

2.4. Інструкція – дана Інструкція про порядок роботи Групи компаній Vianor. 

2.5. Договір (Договори) – договори про надання Компанією за винагороду члену Групи компаній Vianor невиключного права (субліцензії) на використання в Україні знаків для товарів і послуг «Vianor». 

2.6. Кінцевий споживач – фізична або юридична особа, яка придбаває або має намір придбати Товари для власного використання за цільовим призначенням (не для подальшого його перепродажу або іншого надання третім особам на будь-яких підставах). 

2.7. Компанія – Товариство з обмеженою відповідальністю «Нокіан Шина», ідентифікаційний код 34453885, що знаходиться за адресою: 01032, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75 літера А. 

2.8. Маркетингова політика – основні принципи організації діяльності Компанії у сфері стимулювання збуту Товарів, організації та управління рухом Товарів до Кінцевих споживачів через канали дистрибуції, стимулювання їх продажу, збільшення реалізації та збуту Товарів через взаємодію з Групою компаній Vianor, затверджена Наказом Директора Компанії №01-06/2015-1 від 01.06.2015 року. 

2.9. Товари – автомобільні шини, що виробляються компаніями Nokian Tyres PLC (Фінляндія) та ТОВ «Нокіан Шина» (Російська Федерація), що імпортуються та продаються на території України. 

2.10. Точки роздрібного продажу товарів – Шинні центри, які належать членам Групи компаній Vianor, що працюють під знаком для товарів і послуг «Vianor», та є Авторизованими точками продажу шин Nokian Tyres. 

2.11. Шинні центри – магазини роздрібної торгівлі, що належать особам-учасникам Групи компаній Vianor, які здійснюють роздрібний продаж Товарів, інших автомобільних шин та інших запасних частин для автомобілів та надають шиномонтажні послуги, послуги ремонту та обслуговування автомобілів Кінцевим споживачам.

3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ГРУПИ КОМПАНІЙ VIANOR

3.1. Компанія є єдиним офіційним імпортером Товарів та здійснює їх оптовий продаж на території України виключно членам Групи компаній Vianor за договірними умовами та на власний розсуд.

3.2. Діяльність Групи компаній Vianor в Україні базується на наступних принципах, які є обов’язковими до виконання кожним членом Групи компаній Vianor: 

  • відкритість Компанії і Групи компаній Vianor для всіх учасників ринку та забезпечення рівних умов у співробітництві з їх контрагентами;
  • рівність прав і законних інтересів Компанії, Групи компаній Vianor та їх контрагентів-покупців Товарів;
  • стимулювання оптових продажів Товарів та руху Товарів до Кінцевих споживачів шляхом забезпечення максимальної представленості Товарів по всій території України у Точках роздрібного продажу товарів (належним чином оформлених як зовнішньо так і внутрішньо), що знаходяться в максимальній доступності Кінцевих споживачів, сприяння підтриманню та, в залежності від стану ринку автомобільних шин, розширенню кількості та географічної представленості Точок роздрібного продажу товарів, як основних каналів продажів Товарів Кінцевим споживачам з огляду на наявність в них технічних можливостей надавати Кінцевим споживачам супутні шиномонтажні послуги;
  • добросовісна конкуренція, ведення господарської діяльності Компанії та Групи компаній Vianor у відповідності до торгових та інших чесних звичаїв, чинного законодавства України;
  • позиціювання Товарів на ринку автомобільних шин України як товарів Вищого цінового сегменту ринку та сприяння створенню умов, що призводять до збільшення відвідуваності Кінцевими споживачами Точок роздрібного продажу товарів з метою придбання Товарів, зокрема, умов, в яких забезпечується очікуваний при придбанні Кінцевими споживачами Товарів, як товарів Вищого цінового сегменту ринку, рівень сервісу, в тому числі, врахування такими Кінцевими споживачами належного внутрішнього та зовнішнього оздоблення місця роздрібного продажу Товарів Вищого цінового сегменту ринку (що забезпечується Компанією шляхом надання відповідного обладнання, рекламних матеріалів тощо), рівня обслуговування персоналу, який здійснює продаж Товарів, рівня знань такого персоналу, наявність у Точці роздрібного продажу товарів сервісу шиномонтажу належного рівня якості, існування додаткових послуг та гарантій, які можна отримати у зв’язку із придбанням Товарів та ін. 

3.3. Забезпечення стимулювання збуту Товарів, організації та управління рухом Товарів до Кінцевих споживачів, а також збільшення реалізації та збуту Товарів може здійснюватися Групою компаній Vianor у взаємодії з Компанією наступними способами:

a) організація та проведення маркетингових заходів (промо-активностей) щодо Товарів;

b) створення рекламних матеріалів щодо Товарів та Точки роздрібного продажу товарів (як одного з найосновніших засобів продажу Товарів) та/або розміщення рекламних матеріалів в друкованих виданнях, спеціалізованих тематичних каталогах, на виставках та інших рекламних заходах, листівках, мережі Інтернет тощо;

c) здійснення Компанією мотиваційних виплат покупцям Товару за виконання умов для отримання мотиваційних виплат, встановлених Маркетинговою політикою Компанії в рамках маркетингової діяльності;

d) можливого надання знижок, передбачених Маркетинговою політикою Компанії покупцям Товару за виконання певних умов в рамках відповідної маркетингової діяльності;

e) організація та проведення тренінгів, семінарів, майстер-класів та інших навчальних заходів для осіб, які безпосередньо здійснюють продаж Товарів Кінцевим споживачам, з метою підвищення рівня їх обізнаності про переваги та особливості Товарів, інноваційні якості нових Товарів тощо;

f) організація та проведення акцій, конкурсів, програм лояльності для безпосередніх продавців Товару з метою їх заохочення до збільшення продажів Товару Компанії;

g) забезпечення викладки та розміщення Товарів в Точках роздрібної торгівлі товарами особливим способом відповідно до стандартів викладки та розміщення Товарів (планограм) та дотриманням інших вимог щодо розміщення Товарів, в тому числі на стежалах/в нішах та інших спеціальних декоративних елементах розроблених та наданих Компанією з метою збільшення рівня продажів Товару Кінцевим споживачам;

h) інформування Кінцевих споживачів шляхом організації та/або здійснення консультування щодо особливостей Товарів Компанії, їх переваг, асортименту, способів використання, якостей, функціональних особливостей з метою формування та підтримання обізнаності про Товари, а також залучення нових Кінцевих споживачів;

i) здійснення заходів, спрямованих на підтримання сприйняття Товарів як товарів Вищого цінового сегменту ринку та стимулювання їх продажу як товарів Вищого цінового сегменту ринку, в тому числі, але не виключно шляхом:

- співпраці із Шинними центрами на умовах Договору, що забезпечує, з огляду на вимоги до використання Шинними центрами знаку для товарів і послуг «Vianor», наявність особливих умов, в яких забезпечується підтримання Шинними центрами мінімального асортименту товарів, зокрема і Товарів, в торгових зонах на рівні не менше 60% від загальної кількості найменувань шин, які відносяться до Вищого цінового сегменту ринку, а також в яких забезпечується очікуваний при придбанні Кінцевими споживачами Товарів, як товарів Вищого цінового сегменту ринку, рівень сервісу та надаються супутні шиномонтажні послуги, послуги ремонту та обслуговування автомобілів (зокрема, умов щодо стану території навколо Шинного центру, вигляду фасаду, розміщення стелажів для шин, флагштоків, світлових вивісок, логотипів, табличок, поведінки персоналу Шинних центрів, кваліфікації працівників Шинних центрів, забезпечення реклами і маркетингових заходів тощо), що забезпечують збільшення рівня продажу Товарів;

- співпраці із дилерами автомобільних шин, які створюють Авторизовані точки продажу шин Nokian Tyres та з огляду на це забезпечують умови, в яких забезпечується очікуваний при придбанні Кінцевими споживачами Товарів, як товарів Вищого цінового сегменту ринку, рівень сервісу та надаються супутні шиномонтажні послуги (зокрема, щодо зовнішнього та внутрішнього оздоблення Точки роздрібного продажу товарів, логотипів, табличок, поведінки персоналу, кваліфікації працівників, забезпечення реклами і маркетингових заходів тощо), що забезпечує збільшення рівня продажу Товарів;

- надання Кінцевим споживачам, що придбавають Товари, додаткового ексклюзивного сервісу у вигляді розширеної гарантії, належного рівню обслуговування Кінцевих споживачів, що забезпечується Компанією через Шинні центри на умовах, визначених у договорах про здійснення гарантійного обслуговування, що додатково збільшує обсяг продажів Товарів;

- забезпечення Шинних центрів рекламними матеріалами (брошурами, плакатами, листівками, тейбл-токерами, вивісками, банерами, воблерами тощо) та обладнанням, оздоблювальними матеріалами (табличками-лайтбоксами, композитними полосами, годинниками, ручками, брелками, блокнотами) з логотипами та знаком для товарів і послуг «Vianor» для підтримання внутрішнього та зовнішнього оформлення Шинних центрів у єдиному стилі, що відповідає вимогам Vianor Holding Oy за Ліцензійним договором з Компанією, та що забезпечує збільшення рівня продажу Товарів;

- забезпечення Авторизованих точок продажу шин Nokian Tyres рекламними матеріалами (брошурами, плакатами, листівками, тейбл-токерами, вивісками, банерами, воблерами, наклейками, лайт-боксами, рекламними стендами тощо) та обладнанням, оздоблювальними матеріалами (стійками, мобільними стендами, Товарами) з логотипами та знаком для товарів і послуг «Nokian Tyres» для підтримання внутрішнього та зовнішнього оформлення Авторизованих точок продажу шин Nokian Tyres у єдиному стилі, що відповідає вимогам Nokian Tyres PLC за Дилерським договором від 01.09.2013 р., та що забезпечує збільшення рівня продажу Товарів; 

- забезпечення працівників Шинних центрів та Авторизованих точок продажу шин Nokian Tyres кепками, жилетами, куртками зимовими, уніформами та іншим робочим одягом з логотипами та знаком для товарів і послуг «Vianor» та «Nokian Tyres» з метою їх належного вигляду, що відповідає вимогами Vianor Holding Oy за Ліцензійним договором та Nokian Tyres PLC за Дилерським договором від 01.09.2013 р., та що забезпечує збільшення рівня продажу Товарів;

- забезпечення Шинних центрів комплектом комп’ютерного обладнання, призначеного для реалізації проектів «Єдина база гарантійних талонів», з метою забезпечення можливості надання Шинними центрами послуг розширеної гарантії від Компанії в рамках обслуговування Товарів.

j) здійснення інших заходів, спрямованих на просування Товарів.

3.4. Компанія здійснює заходи, вказані у п. 3.2.-3.3. цієї Інструкції як самостійно так і разом із членами Групи компаній Vianor, або шляхом залучення підрядників для надання послуг чи виконання робіт.

3.5. Вибір оптимального методу просування Товарів Компанії та відповідного маркетингового заходу залежить від виду Товару, показників обсягів їх закупівлі у попередньому періоді, цінової політики конкурентів Компанії на українському ринку, кон’юнктури ринку автомобільних шин, очікуваних коливань цін на ринку автомобільних шин та інших показників, в тому числі і відомостей, наданих членами Групи компаній Vianor.

3.6. Особою, відповідальною за вибір оптимального методу просування Товару є директор Компанії. Директор Компанії визначає осіб, відповідальних за дотримання та виконання Маркетингової політики у відповідній частині. Відповідальні особи в межах виконання своїх посадових обов’язків здійснюють функції, передбачені для них Маркетинговою політикою Компанії.

3.7. Члени Групи компаній Vianor визначають осіб, відповідальних за дотримання цієї Інструкції самостійно.

4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Інструкція вступає в силу з моменту її оприлюднення на офіційному сайті Компанії - на веб-сайті: www.nokiantyres.ua. Дотримання положень Інструкції членами Групи компаній Vianor є обов’язковим. 

4.2. Будь-які зміни та доповнення вносяться Компанією на власний розсуд та на підставі письмових пропозицій членів Групи компаній Vianor та набувають чинності з моменту їх опублікування на веб-сайті: www.nokiantyres.ua. У зв’язку із зазначеним, члени Групи компаній Vianor повинні час від часу відвідувати веб-сайт: www.nokiantyres.ua