Умови надання послуг

Стандартні гарантійні правила Nokian

Ці стандартні гарантійні правила (надалі «Правила») визначають гарантійні зобов'язання ТОВ «Нокіан шина»  (надалі «Постачальник») щодо шин виробництва Nokian Tyres (надалі «Товар»), які імпортовані в Україну ТОВ «Нокіан шина».  

1.1. Постачальник у межах та при умовах, визначених цими Правилами, бере на себе наступні гарантійні зобов'язання:

1.1.1. Постачальник гарантує якість Товару протягом 5 (п'яти) років з дати його виготовлення. Вказані строки є гарантійним строком для встановлення покупцем недоліків Товару, які не могли бути виявлені під час звичайного приймання Товару, та для подання Постачальнику відповідної рекламації в порядку, визначеному цими Правилами.

1.1.2. Якщо в Товарі виявлені недоліки, які не могли бути виявлені при звичайному його прийманні та на які розповсюджуються гарантійні зобов'язання Постачальника (надалі «Дефектний Товар»), Постачальник зобов'язаний за свій рахунок замінити такий Товар.

1.2. До недоліків Дефектного Товару, на які розповсюджуються гарантійні зобов'язання Постачальника згідно цих Правил, відносяться недоліки, які виникли з вини виробника Товару.

1.3. Недолік Дефектного Товару вважається таким, що виник не з вини виробника, і Постачальник звільняється від виконання гарантійних зобов'язань, якщо недолік Дефектного Товару виник, зокрема:

1.3.1. не правильного шипування Товару виконане не Nokian Tyres ;

1.3.2. природного зношування Товару;

1.3.3. використання Товару в екстремальних умовах (наприклад, в автомобільному спорті);

1.3.4. неправильного монтажу Товару на диску;

1.3.5. неправильного зберігання Товару після його продажу (поставки);

1.3.6. внесення будь-яких змін або виправлень в конструкцію та зовнішній вигляд Товару без згоди Постачальника;

1.3.7. збиток, заподіяний Товару третьою особою;

1.3.8. якщо причиною виникнення недоліків була неправильна або неповна інформація стосовно монтажу або експлуатацію Товару, що була надана відносно Товару без схвалення Постачальника;

1.3.9. неправильної або недбалої експлуатації Товару;

1.4. Підставою для виконання Постачальником гарантійних зобов'язань є надання покупцем Постачальнику заповненої рекламації.

1.5.  Процедура встановлення якості Товару та її виконання:

1.5.1. В разі виявлення Покупцем недоліків Товару, Покупець надсилає Постачальнику належним чином заповнену рекламаційну форму та копію (копії) видаткової(их) накладної(их), яка (які) підтверджують поставку неякісного Товару Покупцю.

1.5.2. Покупець зобов’язаний протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня заповнення рекламаційної форми, повернути Постачальнику Товар щодо якого виявлені недоліки. Відправка Товару, щодо якого виявлені недоліки здійснюється Покупцем за рахунок Постачальника на його склад, що знаходиться за адресою: вул. Олега Онікієнка, 134, м. Бровари, Київська обл. До кожної одиниці Товару прикладається копія відповідної заповненої рекламаційної форми для її ідентифікації при отриманні Товару.

1.5.3. Постачальник проводить огляд Товару з метою з’ясування причин виникнення недоліків. У разі підтвердження факту наявності в Товарі недоліків, Постачальник зобов’язаний замінити Товар протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з моменту підтвердження факту наявності недоліків на Товар належної якості.